Printed from www.primodanmark.dk
Kommunal forebyggelse, der rykker
Printervenlig udgave

Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke indsatser kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad vi nationalt bør prioritere, hvis vi ønsker at fremme danskernes sundhed.

De foreslåede indsatser skal opfattes som en version 1.1. For de fleste kommuner er allerede i gang med flere af elementerne. Indsatserne er derfor delvist kendte. Og nogle kommuner gennemfører mere vidtgående aktiviteter på nogle af områderne. Men få kommuner gennemfører alle grund-læggende tiltag og opnår den synergi, der vil opstå mellem de forskellige områder og indsatser, hvis de gennemføres i sammenhæng med hinanden.

Hvis alle kommunerne skal gennemføre alle de relevante indsatser i dette udspil, og opnå sammenhæng og helhed baseret på den bedst tilgængelige viden, vil det kræve yderligere finansiering til kommunerne. KL ønsker derfor en national debat om, hvordan et fornuftigt grundniveau i forebyg-gelse ser ud, og hvad det vil kræve af ressourcer at udmønte dette niveau i kommunerne.

KL’s udspil omhandler den borgerrettede forebyggelse, dvs. den sundheds-fremme og forebyggelse, der har sigte på, at borgerne forbliver raske. Ind-satserne retter sig mod de kendte risikofaktorer som kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), men er suppleret med områderne ulykker samt mental og seksuel sundhed.

At investere i kommunernes forebyggelse er nødvendig, hvis vi vil undgå at skulle behandle endnu flere kronisk syge patienter i årtier fremover.

KL håber, at dette udspil kan medvirke til at bringe forebyggelsen højere på den politiske dagsorden, og dermed i sidste ende bidrage til, at danskerne lever et sundere og længere liv i fremtiden.

Læs KL's udspil
her