Printed from www.primodanmark.dk
KOMDIR om PRIMO
Printervenlig udgave
Der bliver gjort status på PRIMO-initiativet i Kommunaldirektørforeningens nyhedsbrev fra juni 2008.

PRIMO

Kommunaldirektørforeningen har som bekendt etableret PRIMO (Public Risk Management Organisation) som et af flere væsentlige tiltag for at støtte ledelsesudvikling i vore kommuner.

Foreningens bestyrelse og dens formand Jesper Hjort gør et stort arbejde for at fremme risikoledelse i den offentlige sektor. Senest er der udsendt en ny og meget relevant publikation: ”Kommunal risikoledelse - i praksis”, der indeholder gode praktiske eksempler på, hvorledes opgaven kan gribes an.

PRIMO er etableret i et snævert samarbejde med EIRM A/S, der forestår sekretariatsopgaverne og bærer foreningens økonomiske risiko. På PRIMOs generalforsamling den 15. maj 2008 blev det oplyst, at EIRM har fået ny ejere, og er blevet et uafhængigt videninstitut, der ikke længere ejes af KommuneForsikring. Der er samtidig tilført betydelig udenlandsk ekspertise til selskabet, idet professor Peter Young, USA, der er en førende international kapacitet på risikoledelsesområdet, er indtrådt som medejer og indgår i virksomhedens ledelse og løbende arbejde. De øvrige ejere er den nuværende direktør Finn Kjær Jensen og tidligere adm. direktør for KommuneForsikring Peter Sylow, der vil virke som arbejdende formand for bestyrelsen i EIRM.

KOMDIR og EIRM har som nævnt samarbejdet i en længere periode om Primo. Den nye situation giver mulighed for at fortsætte og udvikle dette samarbejde i et længere tidsperspektiv.

Dermed sikres løbende tilgang til international viden og muligheden for at støtte udviklingen af offentlig risikoledelse - bl.a. gennem erfaringsopsamling og nye udviklingsinitiativer på f.eks. klima-, sundheds- og beredskabsområderne - til brug for den kommunale beslutningstagning.

PRIMO har allerede en bred kommunal medlemskreds og en god kommunal forankring, men jeg håber at alle kommunaldirektørforeningens medlemmer vil slutte op om PRIMO initiativet og melde sig ind i PRIMO.

PRIMO kommer gerne ud til møder i kredsbestyrelserne og orienterer nærmere om risikoledelse og de muligheder, der er for et aktivt samarbejde med bl.a. de mange samarbejdspartnere fra den private sektor, der støtter PRIMO. Det kunne således være en mulighed, at kredsene retter henvendelse til PRIMO om muligheden for at gennemføre et orienteringsmøde i forbindelse med et kommende kredsbestyrelsesmøde.

PRIMO afholdte sin årlige konference den 12. og 13. juni 2008 i Odense. Emnet var ”Risikoledelse - Udfordringer og Perspektiver”. Den gav en god mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med den kommunale status for risikoledelse og de muligheder, der ligger heri for at fremme god beslutningstagen i den kommunale sektor. Du kan se mere om PRIMO på
www.primodanmark.dk.

Download KOMDIRs nyhedsbrev, juni 2008 (pdf)