Printed from www.primodanmark.dk
KOMDIR 100 år
Printervenlig udgave

KOMDIR har fejret sit 100 års jubilæum i forbindelse med det netop afholdte landsmøde og generalforsamling. Statsministeren overbragte en hilsen fra regeringen. Landsmødet drøftede bl.a. kommunale kerneopgaver i 2020 og rammer for den fremtidige forvaltningspolitik i kommunerne.

 

I forbindelse med landsmødet blev der endvidere udgivet jubilæumsbogen "I fællesskabets tjeneste - 100 års kommunal ledelse".

 

PRIMO er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i 2005. KOMDIRs årsberetning for 2011-12 indeholder følgende omtale af PRIMO:

 

KOMDIR har et tæt samarbejde med PRIMO, der er etableret af Kommunaldirektørfor-eningen som en af flere væsentlige indsatser for at støtte ledelsesudvikling i kommunerne. Foreningens bestyrelse og formand gør en stor indsats for at udbrede risikotænkningen i kommunerne, bl.a. ved udsendelse af publikationen "Kommunal risikoledelse i praksis", med praktiske eksempler og PRIMO holder også konferencer og faglige arrangementer for medlemmerne.

 

Generalforsamlingen valgte som ny formand stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune. Niels Højberg afløser kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune, der - ud fra princippet om rullende udskiftning - fortsætter som en ud af to næstformænd for KOMDIR.