Printed from www.primodanmark.dk
Klimapartnerskab med kommuner
Printervenlig udgave

Fornyelsesfonden ønsker at indgå et partnerskab med kommuner og forsyningsselskaber om klimatilpasning. Partnerskabet vil være interessant for kommuner og forsyningsselskaber, der aktuelt står foran store udfordringer og faktiske investeringer inden for regn- og spildevands-håndtering.


Formålet med partnerskabet er at efterspørge nye kommercielle og innovative løsninger gennem konkrete udbud. Fornyelsesfonden har afsat 30 mio. kr. til udviklingsfasen.


Første skridt bliver at finde kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at deltage i partnerskabet. Derfor ønsker Fornyelsesfonden en tilkendegivelse fra interesserede kommuner.


Der er frist for interessetilkendegivelse 1. marts 2012.


Med en tilkendegivelse viser kommunen, at den ønsker at indgå i dialog med andre kommuner og forsyningsselskaber om fælles udfordringer og løsningsmuligheder inden for klimatilpasning.


Læs mere om partnerskabet på KL's hjemmeside


Nærmere om Fornyelsesfonden

Fonden skal bidrage til at særligt små og mellemstore virksomheder kan udnytte de globale udfordringer på miljø- og klimaområdet og velfærdsområdet som springbræt for nye forretningsmuligheder.


Fonden har 760 mio. kr. på finansloven i perioden 2010 - 2012, og formålet er at styrke vækst, beskæftigelse og eksport og samtidig forbedre vores miljø, klima og velfærd.


Fonden har et kommercielt fokus, og målet er at udvikle og markedsmodne konkrete produkter og services. Fondens innovationsindsats er markedsnær og fokuserer bl.a. på at fremme bruger- og efterspørgselsdrevet innovation - herunder at det offentlige skal spille en mere aktiv rolle. Fondens markedsmodningsindsats støtter afprøvning af nye produkter og serviceydelser blandt forskellige kundesegmenter.