Printed from www.primodanmark.dk
Klar rollefordeling kan forbedre klimatilpasning
Printervenlig udgave

Skybrud og oversvømmelser har for alvor sat klimatilpasning på dagsordenen inden for de sidste 3-4 år, og for godt et år siden blev der fastlagt nye regler og finansieringsmuligheder for kommunernes og spildevandsselskabernes indsats på området.

 

I en ny evaluering ser CONCITO Danmarks grønne tænketank på erfaringerne med regelsættet og kommer med forslag til forbedringer. Evalueringen er finansieret af Realdania.

 

Realdania har sammen med Naturstyrelsen og en række kommuner bidraget til en række
klimatilpasningsprojekter, der illustrerer mulighederne for at skabe synergi mellem
klimatilpasning og andre projekter. Gennem dette arbejde blev de opmærksom på, at de
gældende finansieringsregler ikke altid fungerer optimalt.

 

Evalueringen bygger på en række interviews med aktørerne samt 12 lokale cases, som illustrerer de vigtigste udfordringer og mulige løsninger på området.

 

Disse peger blandt andet på udfordringen ved at skelne mellem skattefinansiering og takstfinansiering til forskellige dele af klimatilpasningsprojekterne. Denne medfører i flere tilfælde, at både kommune og spildevandsselskab skal deltage som finansieringskilde og dermed ofte som projektleder på det samme projekt, hvilket ikke er hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.

 

På den positive side peger evalueringen bl.a. på, at både kommuner og spildevandsselskaber er meget optaget af, at klimatilpasningsprojekterne skal skabe merværdi, sådan at andre problemer løses sammen med klimatilpasningen. 

 

Læs den samlede rapport "Evaluering af regelsættet for klimatilpasning", august 2014, her.