Printed from www.primodanmark.dk
7. Kend effekten af dit udbud
Printervenlig udgave


Der bliver hvert år brugt milliarder gennem forskellige former for udbud. Men man ved ikke altid, om udbuddet giver bedre kvalitet eller billigere løsninger. Det hjælper et nyt notat fra AKF, Anvendt KommunalForskning, den offentlige sektor med at undersøge.


Konkurrenceudsættelse. Offentlig-private partnerskaber, samarbejde og innovation. Det hele handler om forskellige former for samarbejde, hvor private leverandører hjælper med at løse det offentliges opgaver. Men man ved ikke nok om, hvad effekten er af samarbejdet. Får borgerne bedre service? Bliver der udviklet bedre løsninger? Sparer kommunen penge?

Et nyt notat, som AKF, Anvendt KommunalForskning, har udarbejdet for Udbudsrådet, viser offentlige myndigheder, hvordan de kan måle og evaluere på samarbejdet med det private.

Vælg den rigtige metode
Der er en del forhold, man skal tage højde for, når man vil måle og evaluere på samarbejdet. Man skal først og fremmest være sikker på, at der er et grundlag for at undersøge, om samarbejdet har haft nogen effekt sammenlignet med før udbuddet eller sammenlignet med andre kommuner.

- andquot;Der kan fx være begrænset adgang til centrale data fra før konkurrenceudsættelsen. Der kan også være stor forskel på driften plejecentrene imellem, eller der kan være for få eksempler på konkurrenceudsættelseandquot;, siger forsker Ole Helby Petersen, der har været med til at skrive notatet.

Læs mere