Printed from www.primodanmark.dk
Katastrofeberedskab mangler klar kurs
Printervenlig udgave
Ønsket om ét sammenhængende katastrofeberedskab kræver flere svar end TETRA. Læs Teknologiraadets anbefalinger til Folketinget (DK, 2007).

Uddrag:

Den ændrede risikosituation på baggrund af terrorangreb, naturkatastrofer og store ulykker betyder, at Danmark nu investerer milliarder i et nyt katastrofeberedskab, der er baseret på Tetrateknologi og intelligente kontrolrum.
Tetra muliggør kommunikation på tværs af ”væsener” og i situationer med nedbrud af fx elnet og mobilnet. Men Tetra er blot mobil radiokommunikation i katastrofeberedskabet, hvis kvalitet afhænger af, om man får skabt et ammenhængende katastrofekoncept.

Læs hele nyhedsbrevet fra Teknologirådet i pdf. her