Printed from www.primodanmark.dk
Kan man ikke stave til kommune?
Printervenlig udgave
Artikel af Niels Johan Juhl-Nielsen om regeringens politik til beredskabet i Danmark (DK, 2005)

Uddrag:

Nu kom den så i juni 2005 sammen med Regeringens redegørelse om beredskabet.
Fra en faglig vinkel vil jeg gerne knytte nogle kommentarer til dette skelsættende initiativ. Jeg vil forholde mig til det beredskabsmæssige andquot;set-upandquot; med problematik, begreber og perspektiver, når man selvstændiggør et samfundsområde og formulerer en politik.

(...)

Ansvarsprincippet, lighedsprincippet og nærhedsprincippet er normalt gældende som grundlag for beredskabets indretning. Et koordinationsansvar findes også, men det fokuseres der ikke på i Danmark, hvor ansvarsprincippet – med baggrund i ministeransvarlighedsloven – indskrænkes til det vertikale sektoransvarsprincip.

Det betyder, at fokus ligger på ministeriernes og styrelsernes initiativer og indbyrdes koordination. Det kunne være understøttende, hvis det omsættes i en lovgivning, der
understøtter helhedsorienterede initiativer for kommunerne. Ja, det kunne måske ligefrem være proaktivt, hvis man gjorde det forebyggende arbejde i kommunerne til
hovedhjørnestenen i et beredskabsarbejde. Men det gør man ikke. Regeringens politik indeholder ingen visioner om sammenhængende forebyggelsesplaner for kommunerne.
Hvordan er det da, man fra centralt hold vil understøtte udviklingen af en proaktiv beredskabskultur?

Download artikel (pdf)

Flere artikler af Niels Johan Juhl-Nielsen:

Nordisk sikkerheds- og tryghedsarbejde intensiveres (pdf)

EU-projekt anbefaler nedsat et Beredskabsråd Øresund (pdf)