Printed from www.primodanmark.dk
IT-sikkerhed i den offentlige sektor 2011
Printervenlig udgave

Danmarks Statistik har netop udsendt "IT-anvendelsen i den offentlige sektor 2011", der belyser de offentlige myndigheders it-anvendelse i bred forstand - lige fra kommunikationen med borgere og virksomheder til de fælles standarder, der binder den offentlige sektor og dens it-systemer sammen.


Udviklingen i it-anvendelsen er dækket under emner som strategi, styring, effekt og barrierer, med udgangspunkt i myndighedernes egen vurdering af udviklingen.


Andelen af offentlige myndigheder med en formelt udnævnt it-sikkerhedsansvarlig er fra 2010 til 2011 steget fra 88 % til 90 %. På de øvrige sikkerhedstiltag som it-sikkerhedsstyring efter DS 484, ajourføring af beredskabsplan og løbende it-sikkerhedsuddannelse af medarbejdere er andelen uændret.


Det fremgår tillige af rapporten, at de statslige myndigheder ligger foran kommunerne på alle fire områder. Blandt kommunerne er it-sikkerhedstiltagene mere udbredt blandt de større end blandt de mindre kommuner.


Rapporten fra Danmarks Statistik kan læses her.