Printed from www.primodanmark.dk
Interview med kommunaldirektør Allan Vendelbo
Printervenlig udgave
EIRM møder formanden for Kommunaldirektørforeningen til en snak om risk management og god offentlig ledelse (DK, 2005)
Risikostyring ud af skabet

Interview med Allan Vendelbo, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark og Den Europæiske Kommunaldirektørforening, UDITE. (Interviewet her kan også downloades som pdf - klik her)

Af: Sara Holt Fischer og Malene Mouritze Marfelt, EIRM Network

___________________________________________________________________

Risikostyring har længe ligget isoleret hos risikokoordinatorerne rundt omkring i landet, og der har ikke alle steder været den store interesse at spore hos de kommunale topledere. Men sådan er det ikke mere!

Med PRIMO Danmark (Public Risk Management Organisation) har kommunale og regionale topchefer fået en forening, der fokuserer på risk management som en integreret del af god offentlig ledelse. Og der er allerede stor interesse og mange tilmeldinger til foreningen, der er etableret som en national afstikker til PRIMO Europa – et fælles europæisk initiativ skabt af den europæiske kommunaldirektørforening UDITE.

Her hedder formanden Allan Vendelbo, og han er til daglig kommunaldirektør i Ballerup Kommune, men sidder ligeledes som formand for de danske kommunaldirektører. Han har i sin periode som formand for UDITE valgt at sætte fokus på risk management og effektivisering som de to primære temaer de næste to år, og vi har sat ham stævne for at høre mere om PRIMO’s fremtidige virke og ambitionerne for foreningen.

__________________________________________________________________________

Hvorfor har du valgt, at risk management skal være et hovedtema for UDITE?
- Jeg har jo ikke valgt det alene. UDITE organiserer kommunaldirektører så forskellige steder som på Malta, i Frankrig, i Holland, i England, i Letland og i Danmark. I alt i 15 europæiske lande. Og da jeg blev formand, var det væsentligt at finde ud af, hvad kommunaldirektørerne rundt omkring egentlig har til fælles. Vi fandt frem til fem punkter, som optager kommunaldirektører lige nu: e-government, effektivisering, human ressource management, quality management og risk management. Vi præsenterede de fem temaer på et bestyrelsesmøde, og der var god opbakning til det. Men vi blev dog hurtigt enige om, at vi ikke kunne magte alle fem strategiske områder i løbet af de kommende to år. Derfor valgte vi effektivisering, som bliver hovedtemaet for den store europæiske konference på Malta i september i 2006. Og risk management bliver så det andet tema. Det var overraskende at se, hvordan risk management giver mening i enhver kommunaldirektørs hverdag. I Frankrig har der for eksempel lige været en sag om en borger, der underrettede kommunen om en faldefærdig mur. Kommunen fik ikke reageret på borgerens henvendelse, og der skete det ulykkelige, at muren væltede og slog en lille pige ihjel. Den pågældende kommunaldirektør blev efterfølgende gjort personligt ansvarlig for ulykken. Dette er et eksempel, som alle kommunaldirektører kan forholde sig til – og det er en situation, som ingen af os ønsker at havne i.

Hvordan kommer PRIMO så til at fungere i praksis?
På europæisk plan bliver der lavet en deling af PRIMO: en sydeuropæisk del, styret af mæglerfirmaet MARSH, og en nordeuropæisk del, forankret i European Institute for Risk Management (EIRM). PRIMO og UDITE er paraplyen for alle 15 europæiske lande, og der skal derudover laves nationale afdelinger. De diskussioner, som herefter opstår i de nationale afdelinger, skal så kunne hæves op til at blive fælles emner. Man kunne for eksempel forestille sig, at vi i Danmark i forbindelse med vores byplanlægning gerne ville arbejde med, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk. Det kan så blive et generelt PRIMO-UDITE tema. Efterfølgende kunne man for eksempel i Danmark, Holland og Portugal beskæftige sig med emnet og løfte erfaringsudvekslingen op på et europæisk plan. Idéen er jo så, at man skal have nogle fælles emner, der både har en europæisk interesse og en national interesse. Og det, tror jeg, er nødvendigt for at få den motivation, der skal til hele vejen rundt. Hvis man for eksempel kun skulle arbejde med risk management i kommunalreform-sammenhæng, så ville alle andre end danskerne hurtigt miste interessen.

Kan du give eksempler på områder, hvor PRIMO konkret vil kunne hjælpe kommunaldirektører i Danmark?
- Ja. Det vil være i forhold til at foretage de risikovurderinger, der skal laves i forbindelse med økonomi, personaleflugt, dårligt image, osv. Man kunne også forestille sig, at der i etableringen af for eksempel skolebyggeri kunne lægges elementer ind, der direkte hæmmer mobning – altså at vi som kommunale ledere bliver i stand til at kigge på byggerier på en anden måde, end vi ellers har været vant til. Det ville være en stor fordel ved for eksempel nye byggeprojekter og ved forbedring af sikkerheden på legepladser at inddrage borgerne - både voksne og børn. I Karlstad i Sverige har man for nyligt inddraget eleverne i et initiativ til forebyggelse af mobning, og det har bevirket, at mobningen er blevet reduceret betydeligt.

Hvordan skal risk management integreres i den offentlige sektor?
- Det helt centrale bliver, at kommunaldirektørerne inden længe begynder at tage risk management på sig som en ledelsesopgave. Det har vi ikke været gode nok til. Vi har ikke været tilstrækkelige opmærksomme på risk management som ledelsesdisciplin. I takt med den stigende opmærksomhed bliver det også vores ansvar at brede det ud i organisationen. Hele ledelsessystemet skal begynde at tænke i risk management-baner.

Bliver det ikke en meget stor opgave?
- Jo, men der skal vi tænke på, at vi med etableringen af PRIMO Danmark får lavet en organisation, der skal få sådan nogle som mig til at forstå, at risk management er vigtigt. Når de 99 kommunaldirektører så har forstået budskabet, skal de have deres kommunale ledere i form af blandt andre skoleledere og daginstitutionsledere til at forstå, at det også er relevant for dem. Og jeg er sikker på, at det er en stor fordel, at budskabet om risk management kommer oppe fra og ned. Arbejdet med risk management skal have kommunaldirektørens opbakning, ellers kan man ikke som risikokoordinator få den lydhørhed og plads, der skal til. Mange risikokoordinatorer arbejder i dag i et lukket skab - og vi skal arbejde på at få åbnet skabet.

Hvordan synes du, at indstillingen til PRIMO har været blandt dine danske kommunaldirektør-kollegaer?
- Min opfattelse er utrolig positiv. Man skal tænke på, at en kommunaldirektørs dagsorden er fyldt fra morgen til aften med kommunalreformen. Og alligevel synes mange, at det her er et fornuftigt initiativ. Det er altså noget, der er i stand til at konkurrere med noget meget nærværende. Jeg har for nyligt henvendt mig til syv kommunaldirektører for at få bestyrelsen på plads, og der er ingen, der har sagt nej. Det må siges at være meget positivt! Og det ville også være naturligt, at få en af de kommende regionsdirektører med ind i bestyrelsen for PRIMO.

Hvordan bruger du selv risk management i dit daglige arbejde?
- Jamen det gør jeg jo faktisk ikke. Det ligger lidt på den intuitive del. Når man har været kommunaldirektør i nogle år, så får man en intuition i forhold til, hvor der kan være risici-elementer. Men det bruges ikke systematisk. Og det er jo i virkeligheden det, der skal være PRIMOs opgave. Ambitionen er, at risk management skal udvikle sig til at blive en ledelsesdisciplin.

Hvor fra kommer så din interesse for risk management?
- Min interesse er opstået, fordi det var et fælles emne i UDITE, som gav mening på tværs af landegrænser og kulturer. Men også fordi, at det er oplagt at se på, hvad der sker med offentlige organisationer i øjeblikket. Flere og flere konvergerer i forhold til private virksomheder. Vi kommer i princippet til at minde mere og mere om private virksomheder, og vil i fremtiden komme til at konkurrere med private virksomheder i kampen om arbejdskraft blandt andet på grund af små årgange. Derfor kommer vi også til at gøre brug af nogle af de ledelsesdiscipliner - som risk management – som man arbejder med i den private sektor.

Synes du, politikerne bakker op om et øget fokus på risk management?
- Jeg oplever, at risk management generelt først er højt på den politiske dagsorden, når der er noget, der går galt. Når man diskuterer forsikringspolitik, er det jo ikke principperne i forsikringspolitikken, så er det mere præmiesummen. Men når risk management ikke er højere på dagsordenen, så er det jo nok også fordi, at vi kommunaldirektører ikke har været gode nok til at gøre det til et politisk relevant diskussionsemne. Og det er måske fordi, at vi ikke selv har forstået, hvad risk management er, hvad det har af konsekvenser, og hvad det indebærer. Så derfor kan man have den forhåbning, at vi i takt med vores egen forståelse for risk management vil være i stand til at hæve det til et politisk relevant emne.

Der er for nylig kommet ni bud på god offentlig topledelse fra Forum for Offentlig Topledelse. Hvorfor indgår risk management ikke i de nye ni bud?
- Det gør det også, det står der bare ikke. Jeg har presset på for at få det med ind, men det siges, at det ligger indirekte i bud fem ”Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter”. Jeg tror godt, at man kan antage, at risk management kommer til at stå tydeligere, hvis man tager anbefalingerne op igen om to år. Det er jo en ledelsesdisciplin, der er i sin vorden – og den vil organisk udvikle sig efterhånden.

Synes du, at der er forskel på god offentlig ledelse og god private ledelse?
- Hvis man betragter anbefalingerne, så er der jo. Der er jo også en grundlæggende forskel i form af vores rammevilkår. Men hvis man kigger væk fra dem, og ser på den daglige ledelse, så mener jeg ikke, at der er nogen forskel. Men det er jo også i forhold til rammevilkårene, at de her ni anbefalinger skaber afsættet for ledelseskodeks.

Kan du personligt bruge de ni anbefalinger til noget?
- Jeg kan bruge dem i forhold til mig selv, som en slags selvrefleksion. Men jeg kan også bruge dem i forhold til min direktion. Vi har et værdigrundlag, og ud af det har vi afledt et ledelsesgrundlag, som vi laver lederevakueringer på. Lederevalueringen kunne godt bygges op på de her ni anbefalinger, så mine ledere i fremtiden bliver evalueret på anbefalingerne. Og jeg kan så bruge resultaterne fra lederevalueringen som udgangspunkt for min samtale med min direktør.

Kunne du forestille dig, at PRIMO lavede noget tilsvarene?
- Ja – det kunne jeg. Vi bør på samme måde lave 9-10 anbefalinger i forhold til god risk management.