Printed from www.primodanmark.dk
Intern risikokommunikation i kommuner
Printervenlig udgave


Rapporten "Der er langt fra Rådhus til drift, januar 2011, om kommunernes interne risikokommunikation er udarbejdet af EIRM på foranledning af PRIMO og Danske Risikorådgivere, jfr. omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev fra januar 2011.

Undersøgelsen viser, at den største udfordring for risikokommunikationen, set fra forvaltningens perspektiv, er, at få kommunikeret budskabet om risikostyring til institutionerne, så det bliver forankret på en blivende måde. Samt at få skabt en øget risikobevidsthed, en følelse af fælles ansvar og en fælles beskyttelseskultur omkring kommunens værdier.

Undersøgelsen peger på, at det hverken er manglende forståelse eller ansvarsfølelse, der er årsag til, at centralforvaltningen oplever kommunikationen som en udfordring. Årsagen er snarere forskelle i prioriteringen mellem institutioner og forvaltning.

Undersøgelsens konklusioner og anbefalinger er sammenfattet i rapportens afsnit 5 og 6.

Rådgivningsgruppen fandt, at konklusionerne i det store og hele var dækkende for situationen i hovedparten af kommunerne, og at rapporten var egnet til offentliggørelse.

Rådgivningsgruppen fandt i øvrigt, at indsatsen til forbedring af intern risikokommunikation måtte bero på specifikke forhold i den enkelte kommune.

Danske Risikorådgivere har allerede taget initiativ til at følge op på en række af rapportens anbefalinger.

PRIMO vil drøfte evt. fælles initiativer med Danske Risikorådgivere.

Nærmere oplysninger hos generalsekretær Svend Tychsen på st@primodanmark.dk