Printed from www.primodanmark.dk
Initiativer til styrkelse af statens beredskabsplanlægning
Printervenlig udgave

Rigsrevisionen afgav i april 2014 en beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer, jfr. omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev fra maj 2014.

 

Rigsrevisionen har netop udsendt notat baseret på en redegørelse fra samtlige ministre om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

 

Beretningen handlede om, hvordan ministerierne planlægger og koordinerer beredskabet for større ulykker og katastrofer, og hvordan de statslige myndigheder anvender evalueringer af større ulykker og katastrofer samt øvelser til at forbedre beredskabet.

 

Beretningen viste, at de centrale ministerier og styrelser i beredskabet, fx Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, som forudsat i beredskabsloven havde forberedt sig på at håndtere større ulykker og katastrofer og havde øvet deres beredskab.

 

Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en mindre central rolle i beredskabet, ikke havde overholdt beredskabsloven.

 

Statsrevisorerne fandt det endvidere utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke havde sikret, at Beredskabsstyrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen på tværs af ministerierne var tilstrækkelig, og at myndighederne ikke systematisk havde evalueret håndteringen af større ulykker og katastrofer samt øvelser.

 

Rigsrevisionen vurderer i notatet, at de iværksatte initiativer er tilfredsstillende, men vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om ministeriernes udarbejdelse af beredskabsplaner og indsendelse af disse til Beredskabsstyrelsen.

 

Rigsrevisionens notat kan læses her.