Printed from www.primodanmark.dk
Informationssikkerheden i danske kommuner 2014
Printervenlig udgave

Undersøgelsen af informationssikkerhed i den kommunale sektor NordSec 2012 gentages i 2014.

I den planlagte undersøgelse for 2014 vil fokus fortsat være på konsekvenserne af digitalisering af de kommunale kerneydelser.

Spørgerammen for 2012 genanvendes, men i en forenklet udgave for at sikre en højere svarprocent.

Undersøgelsen søges gennemført parallelt i Danmark, Norge og Sverige.

Materialet skal således give mulighed for at vurdere udviklingen i informationssikkerhed i Danmark og på tværs af de skandinaviske lande.

For den enkelte deltagende kommune er der mulighed for at få en vurdering af egne forhold sammenlignet med andre kommuner.

Undersøgelsen støttes i Danmark af PRIMO og KIT@, foreningen af kommunale IT ansvarlige, og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet I-Trust. Endvidere planlægges der afholdt opfølgningsseminar i samarbejde med BDO Kommunernes Revision.