Printed from www.primodanmark.dk
Informationssikkerhed i regioner og kommuner
Printervenlig udgave

I 2012 vil der blive gennemført en undersøgelse af informationssikkerheden i danske kommuner og regioner. Undersøgelsen indgår i en samlet nordisk undersøgelse, der giver mulighed for at sammenligne håndteringen af informationssikkerhed på tværs af de enkelte lande. Undersøgelsen støttes i Danmark af PRIMO og KIT@, foreningen af kommunale IT ansvarlige, og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet I-Trust.


Tilsvarende undersøgelser har været gennemført i 2008 og 2010.
 
I 2010 indgik beskyttelsen af personfølsom information som tema i undersøgelsen. Resultaterne viser at størstedelen af de deltagende organisationer har høj fokus på beskyttelsen af følsom information.


Kommentarerne fra respondenterne giver et indblik i den organisatoriske placering og behandling af informationssikkerhed i regioner og kommuner.  Et fælles træk ved alle kommentarerne er, at meget få respondenter refererer til specifikke standarder og deres betydning for arbejdet med informationssikkerhed.


Læs den opsummerende rapport vedr. 2010 undersøgelsen her.


PRIMO anbefaler kommunerne at deltage i undersøgelsen i 2012, der forventes at blive relevant for de overvejelser, som kommunerne aktuelt gør sig i forhold til at erstatte den hidtidige standard for informationssikkerhed i den offentlige sektor, DS 484, med den nye mere ledelsesforankrede tilgang til informationssikkerhed, ISO 27001.


Når resultatet af 2012-undersøgelsen foreligger, vil PRIMO og KIT@ informere nærmere herom.


Vedrørende ISO 27001

Læs nærmere om den nye standard i IT- og Telestyrelsens vejledning "Ledelsesforankret informationssikkerhed med ISO/IEC 27001" her.