Printed from www.primodanmark.dk
Informationssikkerhed i den offentlige sektor
Printervenlig udgave

IT- og Telestyrelsen har netop udsendt "Det digitale samfund 2010", der belyser danskernes tilgang, anvendelse og holdninger til informations- og kommunikationsteknologi.

Rapporten behandler også befolkningens holdning til informationssikkerhed, herunder informationssikkerhed i forbindelse med brugen af sociale netværkstjenester samt udviklingen i tiltag til informationssikkerhed i såvel den offentlige som den private sektor.

Flere offentlige myndigheder end tidligere har gennemført sikkerhedstiltag det seneste år. 57 procent af myndighederne opdaterer nu regelmæssigt deres it-beredskabsplan, mens det var 48 procent i 2008. Også løbende uddannelse af medarbejdere og ledelsesgodkendt sikkerhedsstyring efter standarden DS 484 bruges i stadig flere offentlige institutioner.

Det fremgår tillige af rapporten, at statslige institutioner i højere grad iværksætter sikkerhedstiltag end kommunale myndigheder. Denne forskel er særlig markant, når det gælder ajourføring af it-beredskabsplan. 75 procent af statslige institutioner har opdateret deres beredskabsplan inden for de seneste to år, mens det kun er tilfældet for 39 procent af de kommunale institutioner.

Download raporten

Læs mere på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk