Printed from www.primodanmark.dk
Informationssikkerhed i danske kommuner 2014
Printervenlig udgave

PRIMO Danmark og KIT@ (Foreningen af Kommunale it-chefer) har gennemført NordSec 2014 - en spørgeskemaundersøgelse, hvor danske kommuner besvarer spørgsmål om kommunens aktuelle status for informationssikkerhed.

 

Baggrunden herfor er det forstærkede fokus på digitalisering af offentlige ydelser, herunder velfærdsydelser, som modsvarende stiller øgede krav til sikker drift, beskyttelse af data samt  sikker kommunikation mellem borger og kommune.

 

NordSec 2014 er en fortsættelse af tidligere undersøgelser fra 2008, 2010 og 2012, gennemført i samarbejde med kommuner i Norge og Sverige.

 

Fra de forrige undersøgelser til nu har kommunerne forstærket indsatsen for bedre informationssikkerhed - der anvendes flere ressourcer, og man er kommet langt især i forhold til risikovurderinger og til at inddrage forretningsorganisationen i kommunernes sikkerhedsforhold.

 

Det kniber dog fortsat med at få medarbejderne "klædt på" til sikker behandling af informationer og systemer, og den øverste ledelse modtager typisk ikke tilbagemeldinger på sikkerhedsforhold.

 

Kommunerne er i stort omfang opmærksomme på KL´s anbefalinger for at følge samme standard for sikkerhed som den statslige sektor.

 

Arbejdet med informationssikkerheden er ikke lagt ind under strategiske planer - på trods af den store afhængighed ved digitaliseringen og på trods af, at data kan befinde sig på mange platforme, der ikke direkte er underlagt kommunernes kontrol.

 

NordSec undersøgelserne er i forhold til ovenstående et værktøj for kommunerne for at tilrettelægge deres arbejde i forhold til udviklingstendenser og best practise blandt andre kommuner.

 

Undersøgelsens resultater er sammenfattet i "Notat om informationssikkerhed og digitalisering - danske kommuner 2014", oktober 2014. og kan læses her.

 

Nærmere om undersøgelsen hos generalsekretær Svend Tychsen, PRIMO Danmark,  st@primodanmark.dk.