Printed from www.primodanmark.dk
Informationskampagne om kriseberedskab til alle 18-årige - i Sverige
Printervenlig udgave

Den svenske beredskabsstyrelse MSB har i november udsendt et brev til alle landets 100.000 18-årige. Udsendelsen skal informere de 18-årige om Sveriges kriseberedskab og forsvar, og hvilket ansvar de selv bør tage på sig, når samfundet og den enkeltes sikkerhed er truet.

Initiativet følger op på tidligere udsendelser til alle 18-årige i både 2012 og 2013.

 

I henvendelsen til den enkelte 18-årige opfordrer MSB den pågældende til at besøge hjemmesiden klarakrisen.se for at lære sig mere om, hvorledes man kan forberede sig på en krisesituation.

 

På hjemmesiden findes et krisespil, hvor scenariet er et større el-afbrydelse om vinteren. Man kan også læse mere om, hvordan man håndterer sit eget hjemmeberedskab.

 

Samtidig lancerer MSB også podcasten "Om krisen kommer", hvor personer med forskellig baggrund fortæller om egne erfaringer fra krisesituationer.

 

Programmet skal få den enkelte til at tænke over sin egen og sine nærmestes beredskab, såfremt noget skulle ske.

 

Det nævnte krisespil kan ses på www.klarakrisen.se og podcasten "Om krisen kommer" kan ses her.

 

 

Kampagnen er et samarbejde mellem beredskabsmyndigheden og forsvaret og skal ses i lys af, at Sverige i 2009 besluttede at afskaffe den tvungne værnepligt, men fastholder et total-forsvar med såvel en militær som civil del.

 

Den individuelle værnepligt er således erstattet af en totalforsvarspligt for alle mellem 16 og 70 år.