Printed from www.primodanmark.dk
7. Indtryk fra den svenske ”Trygghetsdagen 2010”
Printervenlig udgave


Programmet for "Trygghetsdagen 2010" havde samme hovedelementer som i 2009, med bidrag fra forskningsverdenen og kommunale praktikere samt en orientering om Sveriges Kommuner og Landsting (SKL)'s aktuelle initiativer på området.

Valget af dagens emner viser, at Sverige skønsmæssigt ligger 3-5 år foran Danmark i deres tænkning vedr. sikkerhed og tryghed i lokalsamfundet, på aksen

Risiko -> sikkerhed -> tryghed -> tillid.

Dette kom bl.a. til udtryk i det første indlæg vedr. "tryghed og/eller demokrati i privatlivet", som fokuserede på konflikten mellem øget overvågning i lokalområdet over for hensynet til den personlige integritet.

Tilsvarende i et indlæg fra en statslig analytiker om tilliden til ordensmagten i forbindelse med håndtering af en række konkrete indsatser mod terrorhandlinger på svensk grund.

Tryghedsdagen havde endvidere et indlæg vedr. organiseret kriminalitet i lokalområdet ved en medarbejder fra det svenske kriminalpræventive råd (BRÅ), med baggrund i den nye håndbog fra BRÅ og SKL om lokale indsatser mod organiseret kriminalitet, herunder mod nyrekruttering til bandemiljøet (Lokal organiserad brottslighet - en handbok om motåtgärder, 2010).

I fortsættelse heraf, og som en bekræftelse på en allerede igangsat lokal indsats, var der et indlæg fra viceborgmesteren i Eskildstuna Kommune, der samtidig betonede vigtigheden af at forankre denne indsats såvel administrativt som politisk.

Blandt de nye tiltag i SKL var der særligt fokus på projektet vedr. "voldsom ideologisk ekstremisme" - et forhold som man også på lokalt niveau skal forberede sig på.

I samme forbindelse kan i øvrigt også nævnes den nye lov om sikkerhedskontrol ved offentlige politiske møder i kommuner og regioner, der trådte i kraft den 1. juli 2010.

PRIMO er i fortsat kontakt med SKL om dagens emner.

Hør mere om de svenske erfaringer hos Svend Tychsen, st@primodanmark.dk.