Printed from www.primodanmark.dk
Indenrigsministeriet: Indsigt i den kommunale administration
Printervenlig udgave
Betænkning om Indsigt i den kommunale administration (DK, 2002)
Uddrag
17 konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen på baggrund af Farum-sagen. For kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Jens Peter Christensen-ekspertgruppens betænkning Indsigt i den kommunale administration blev onsdag den 18. december 2002 offentliggjort på et pressemøde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet af indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og professor, dr.jur. Jens Peter Christensen.

Ekspertgruppen har 17 konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen m.v. om det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems, revisionens, kommunaltilsynets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsigt i den kommunale administration.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen traf beslutningen om at nedsætte Jens Peter Christensen ekspertgruppen i marts 2002 på baggrund af Farum-sagen. Baggrunden for ministerens beslutning var et ønske om at se på, om Farum-sagen gav anledning til at ændre de generelle regler for kommunernes styrelse.

Indsigt i den kommunale administration