Printed from www.primodanmark.dk
Inddragelse af praktikanter i arbejdet med risikobaseret dimensionering
Printervenlig udgave


Flere kommuner skal i den nærmeste fremtid i gang med at revurdere den risikobaserede dimensionering

Arbejdet med revurderingen af den risikobaserede dimensionering ude i kommunerne bliver fulgt med interesse af de studerende ved den nye Professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement på Professionshøjskolen Metropol.

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen havde sit første optag i august 2010, og de studerende har på deres første modul arbejdet indgående med den risikobaserede dimensionering ude i kommunerne.

De studerende starter i uge 46 deres praktikophold ved beredskabsforvaltningernes forebyggende afdelinger. Gennem praktikken vil de studerende foruden de daglige arbejdsopgaver også indgå i arbejdet med kommunens fremtidige risikobaserede dimensionering.

Det er derfor også håbet, at flere beredskabsforvaltninger vil være en del af denne udvikling af beredskabsprofessionen som praktiksted.

Ved spørgsmål omkring praktikaftaler kontakt Uddannelsesleder Lars Zwisler, lazw@phmetropol.dk, tlf. 72 48 94 02


Professionshøjskolen Metropol er i øvrigt gennem adjunkt Mikkel Böhm involveret i et samarbejdsprojekt mellem Falck og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), med fokus på den aktuelle revidering af den risikobaserede dimensionering i kommunerne..

Læs artiklen andquot;Finanskrisen skærper arbejdet omkring den risikobaserede dimensionering", af Mikkel Bøhm, adjunkt på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol.