Printed from www.primodanmark.dk
Hvorfor al den snak om finansiel compliance?
Printervenlig udgave
Artikel med definition på begrebet Finansiel Compliance (DK, 2006)
Af Jesper V. Frantzen

Uddrag:

Alle snakker om finansiel compliance, og i aviserne ser man flere og flere stillingsopslag efter compliance officers i alle typer af finansielle virksomheder, men hvad er finansiel compliance egentlig, og hvorfor er det relevant?

Compliance er endnu et engelsk udtryk, som vi har taget til os i det danske sprog. En direkte oversættelse siger: Overholdelse. Det er jo nemt nok, men hvad er det, at vi skal overholde? Vi skal overholde den finansielle lovgivning, branchestandarder og egne retningslinier. Det gælder eksempelvis regnskabs- og kapitaldækningsreglerne i lov om finansiel virksomhed, insiderreglerne i værdipapirhandelsloven, de selskabsretlige regler i aktieselskabsloven og reglerne om kend din kunde i hvidvaskloven.

Læs mere