Printed from www.primodanmark.dk
Risikoområder for oversvømmelse
Printervenlig udgave

Ti områder i Danmark vil blive ramt hårdt af oversvømmelser, hvis de blev udsat for ekstrem stormflod eller monsterregn - også kaldet 100 års-hændelser. Derfor skal det nu undersøges, hvordan man beskytter disse ti kystområder i fremtiden, så de bliver skånet for vandskader så godt som muligt.


Det fremgår af en rapport fra december 2011 fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, der udpeger, hvor der i Danmark er risiko for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde i ekstreme tilfælde. Udpegningen er en opfølgning på EU's oversvømmelsesdirektiv, der blev vedtaget efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa.


De ti danske risikoområder er: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov.


Udpegningen gælder ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer, havet og fjorde, men ikke oversvømmelser fra spildevandssystemerne.
 
Ved udpegningen er der lagt til grund, at mere end 500 husstande inden for hvert område vil blive berørt, og at der vil ske skader på ejendomsværdier for over to milliarder kroner.


For alle ti områder vil Naturstyrelsen og Kystdirektoratet nu lave en detaljeret risikoanalyse, som omfatter en kortlægning af præcis, hvordan en oversvømmelse vil forløbe, og hvilke konsekvenser, der vil være. Efterfølgende skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner, som vil fokusere på forebyggelse, sikring og beredskab.


Læs rapporten her.