Printed from www.primodanmark.dk
H:S Risikostyring: Utilsigtede hændelser og patientsikkerhed
Printervenlig udgave
Rapport fra H:S udvalg vedrørende Utilsigtede hændelser og Patientsikkerhed (DK, 2001).
Uddrag:

Udenlandske undersøgelser har påvist væsentlige svigt i sikkerheden for patienter under hospitalsophold, og foreliggende viden tyder på at tilsvarende kunne gælde for danske hospitaler. Denne indsigt samt kravene i Joint Commissions internationale standarder til risikostyring har foranlediget at H:S har sat fokus på patienters sikkerhed og utilsigtede hændelser.

Denne rapport er udarbejdet af et udvalg nedsat af H:S Direktionen, november 2000. Rapporten indeholder udvalgets forslag til hvorledes risikostyring kan varetages i H:S for at sikre målopfyldelse af de internationale standarder. Rapporten indeholder også forslag til et toårigt projekt der vil give H:S erfaring med at indrapportere, analysere og forebygge utilsigtede hændelser som grundlag for en fremtidig tilrettelæggelse. Som led i arbejdet har udvalget oversat internationalt anvendte begreber.

Utilsigtede hændelser og patientsikkerhed - forslag til risikostyring i H:S. Juli 2001.