Printed from www.primodanmark.dk
Handlingsplan för eSamhället 2013-2015
Printervenlig udgave

Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) udarbejdede i 2011 en "Strategi för eSamhället" og har nu fulgt op med en handleplan for 2013-2015.

 

Planen angiver 32 initiativer, som SKL vil arbejde med i perioden. Handleplanen peger samtidig på de strukturelle forudsætninger for e-tjenester i den offentlige sektor, herunder sikring af informationssikkerhed.

 

Initiativerne præsenteres under følgende programoverskrifter:

  • skole og læring
  • erhvervsliv og arbejde
  • infrastruktur, transport og miljø
  • demokrati og medinddragelse
  • strukturelle forudsætninger

 

Blandt de strukturelle forudsætninger indgår sammenhængende it-arkitektur og forbedret informationssikkerhed.

 

SKL understreger behovet for, at den kommunale sektor arbejder systematisk og behovstil-passet, således at den information man ejer til enhver tid er rigtig og tilgængelig, men også - hvor der måtte være behov herfor - er fortrolig og sporbar.

 

Informationssikkerhed er derfor et spørgsmål for hele den kommunale organisation, men især for ledelsen.

 

Gennemførelsen af handleplanen beror på medvirken og finansiering fra en lang række andre aktører. SKL påtænker bl.a. at anvende "crowd funding" ved at etablere en digital tjeneste for indsamling af ideer til fælles udviklingsprojekter samt for interessetilkendegivelser vedr. deltagelse og bidrag til finansiering.

 

Handleplanen følges op og revideres årligt.

 

Læs SKL's handleplan "Digitala vägen till morgondagens välfärd" her.