Printed from www.primodanmark.dk
Handleplan 2014
Printervenlig udgave

PRIMOs bestyrelse har på sit møde den 19. februar i Odense godkendt PRIMO's handleplan for 2014.

 

Handleplanen giver grundlag for videreførelse af projekter iværksat i 2013 samt iværksættelse af nye initiativer i 2014.

 

Handleplanen er bygget op omkring følgende indsatsområder:

 

 1. PRIMO Danmark
  Stillingtagen til og håndtering af foreningens fremtid
 2. Risikobaseret ledelse
  Understøttelse af den kommunale direktions ansvar for risikoledelse
 3. Uddannelse og formidling
  Udviklingsaktiviteter i relation til viden om risikoledelse
 4. Risikohåndtering
  Kommunernes anvendelse af selvrisiko og risikofinansiering
 5. Den robuste kommune
  Inddragelse af borgerne i et sammenhængende kommunalt beredskab
 6. Tryghed
  Initiativer i relation til tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet
 7. Risikoledelse på statslige selvejende institutioner
  Udviklingsprojekt for VUC i Hovedstadsområdet

Den samlede Handleplan 2014 kan ses her.