Printed from www.primodanmark.dk
Håndbog om Sundhedsberedskab
Printervenlig udgave
Vejledning til forvaltninger og sygehuse, der skal sikre effektiv planlægning af sundhedsberedskabet (DK, 2005)
Uddrag:

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings-
og plejekapacitet. Sundhedsberedskabet består af sygehusberedskabet, herunder det præhospitale beredskab samt lægemiddelberedskabet og beredskabet i den primære sundhedstjeneste.

Sundhedsvæsenet skal være i stand til at håndtere større hændelser og kriser og være
i stand til at omstille sine aktiviteter som en reaktion herpå og overfor overhængende
fare herfor.

Når de daglige rutiner og kapaciteter ikke længere slår til, er der behov for at tilpasse den daglige drift til den givne situation. I de fleste tilfælde vil det være umuligt at håndtere en større hændelse hensigtsmæssigt, hvis man ikke har forberedt sig gennem planlægning og øvelser i videst mulige omfang. Derfor er det af stor betydning, at planer for håndtering af særlige situationer er udarbejdet og indøvet af aktørerne i sundhedsvæsenet.

Download håndbogen (pdf)