Printed from www.primodanmark.dk
Håndbog i risikobaseret dimensionering
Printervenlig udgave
Beredskabets håndbog med modeller og værktøjer til risikobaseret dimensionering (DK, 2005)
Uddrag:

Håndbogen er et resultat af dimensioneringsarbejdet, som Beredskabsstyrelsen igangsatte i starten af 2003 med henblik på at udvikle modeller, værktøjer og regler for, hvordan risikobaseret dimensionering kan indføres i de kommunale redningsberedskaber, jf. håndbogens forord. Indførelse af risikobaseret dimensionering udspringer af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, som indebærer, at kommunernes redningsberedskaber fra starten af 2005 skal have mulighed for at gennemføre risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Håndbogens formål er at præsentere de modeller og værktøjer, der er blevet udviklet i dimensioneringsprojektet i samarbejde med stifinder- og pilotkommunerne. Den er tænkt som et bidrag til det arbejde, kommunerne skal i gang med og har til hensigt at give inspiration til arbejdet med risikobaseret dimensionering. Bidraget og inspirationen er i form af en række værktøjer, som giver kommunerne fagligt og metodisk grundlag til at indføre risikobaseret dimensionering, så de kan fastlægge et redningsberedskab, der modsvarer de lokale risici.

Hvordan hænger håndbogen sammen med Beredskabsstyrelsens tidligere udgivelser?

1) Risikostyring – en grundbog udkom i marts 2003 og henvender sig til kommunale beredskabspersonale og personale i virksomheder og organisationer, der arbejder med sikkerhed og risikovurderinger.Grundbogen adskiller sig fra håndbogen ved at være en generel grundbog i risikostyring, mens håndbogen er målrettet til arbejdet med risikobaseret dimensionering i de kommunale redningsberedskaber.

2) Planlægning af kommunernes og amternes beredskab – en vejledning er udarbejdet som inspiration til at gennemføre beredskabsplanlægningen i kommuner og amter. Hovedvægten er lagt på en generel beskrivelse af grundlæggende planlægningsprincipper og planlægningens gennemførelse. Vejledningen indeholder anbefalinger til form og indhold af beredskabsplanerne, og den har fokus på udarbejdelsen af beredskabsplanen. Håndbogen fokuserer derimod på selve processen for risikobaseret dimensionering og ser produktet af processen for risikobaseret dimensionering som en del af beredskabsplanen.

Læs mere om håndbogen på beredskabsstyrelsens hjemmeside