Printed from www.primodanmark.dk
Guide til ledelsesudviklingsstrategi
Printervenlig udgave

Denne guide giver et bud på, hvordan ledelsesudvikling kan ses i forhold til kommunens øvrige strategier. Desuden indeholder guiden en række spørgsmål, som kan være nyttige at stille i arbejdet med at udarbejde en strategi for ledelsesudvikling.

Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det, at den ledelsesudvikling, der finder sted i kommunen hænger direkte sammen med kommunens vision, værdier og mål. Dermed bliver ledelsesudviklingen strategisk.

Desuden understøtter en strategi til ledelsesudviklingen også sammenhængen
mellem lederens udviklingsbehov og de aktiviteter, der iværksættes. Dermed kan målet med ledelsesudviklingen også stå tydeligere for den enkelte leder.

Download guide