Printed from www.primodanmark.dk
Tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT)
Printervenlig udgave

 Bekendtgørelsen om vilkår for tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT) trådte i kraft den 1. januar 2013.

 

Bekendtgørelsen har til formål, at kommuner, regioner og private virksomheder beskæftiget med kritisk infrastruktur skal kunne tilslutte sig GovCERT mod betaling.

 

En kommune, region eller virksomhed er tilsluttet GovCERT, når der er indgået en tilslutningsaftale om opsætning af alarmenhed i Danmark og drift heraf.

 

Alarmenheden er en elektronisk enhed, der indgår i et sensornetværk, og som drives af GovCERT med henblik på at indsamle, registrere, analysere og opbevare data samt alarmere ved sikkerhedshændelser.

 

Bekendtgørelsen fastlægger nærmere vilkår for tilslutning og betaling.

 

Se bekendtgørelse nr. 1304 af 17. december 2012 om vilkår for tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internettrusler her.