Printed from www.primodanmark.dk
GovCERT lancerer hjemmeside
Printervenlig udgave


GovCERT står for ”Governmental Computer Emergency Response Team” og er en statslig varslingstjeneste for internettrusler.

I forbindelse med at GovCERT er blevet fuldt funktionsdygtig, har GovCERT lanceret hjemmesiden www.govcert.dk.

www.govcert.dk henvender sig primært til GovCERTs brugerkreds, der består af statens institutioner, kommuner, regioner og visse kritiske sektorer (It- og tele-, energi- og finanssektorerne).

Indholdet på www.govcert.dk er delt op i 4 områder:

• Om GovCERT – Generel information om GovCERT.
• Nyheder – it-sikkerhedsnyheder, der har relevans for brugerkredsen.
• Ressourcer – Publikationer, udarbejdet af GovCERT og andre, der går mere i dybden.
• Adviseringer – Information og varslinger om sårbarheder og it-sikkerhedsmæssige udfordringer.

Via www.govcert.dk kan brugerkredsen og andre interesserede holde sig orienteret om de emner, GovCERT vurderer værende informative og relevante i sammenhæng med GovCERTs virke.

Hjemmesiden er et vigtigt led i GovCERTs formål, som overordnet er følgende:

• GovCERT medvirker til, at der i staten er overblik over trusler og sårbarheder i tjenester, net og systemer relateret til internettet.

• GovCERT vurderer løbende det it-sikkerhedsmæssige risikobillede for statens anvendelse af internettet og varsler myndigheder om internetbaserede hændelser og trusler.

• GovCERT bidrager til at skabe et overblik over de risici, som internetanvendelsen medfører for staten og sikrer dermed, at staten kan reagere koordineret på trusler mod informationssikkerheden og hurtigere imødegå konsekvenserne af elektroniske angreb.

Læs mere på www.govcert.dk