Printed from www.primodanmark.dk
Gotlands kommun: Granskning av riskhantering - internt skydd
Printervenlig udgave
Rapport fra en svensk kommune om evaluering af sikringstiltag og risikostyring (SE, 2002).

Uddrag:

Syftet med granskningen är att kartlägga kommunens samordnade riskhantering med inriktning på det interna skyddet utifrån hur arbetet styrs och leds. Följande faktorer har belysts i granskningen:

  • Policy och riktlinjer
  • Organisation och ansvar
  • Försäkringar
  • Skadeutfall
  • Skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder
  • Uppföljning

Granskning av riskhantering - internt skydd (pdf)