Printed from www.primodanmark.dk
Godt i gang
Printervenlig udgave
- en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008

Kommunerne har godt fat i opgaven med at forebygge og skabe rammer for en sund levevis til borgerne. Særligt når det gælder motion, kost, rygning og på at lære borgere med f.eks. kroniske sygdomme at leve bedre med deres sygdom.

Der eksisterer i alt 2.341 forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne på landsplan. Det svarer til ca. 28 tilbud i hver kommune.
Det viser undersøgelsen ”Godt i gang”, som COWI har gennemført for KL blandt alle landets kommuner.
”Det er meget glædeligt, at kommunerne har formået at etablere så mange, gode forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter siden 1. januar 2007. Vi får hermed dokumenteret, at kommunerne har taget opgaven på sig, siden de med kommunalreformen overtog ansvaret for forebyggelse,” siger Tove Larsen, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.
Undersøgelsen viser, at hele 80 pct. af kommunerne har en decideret sundhedspolitik og har gennemført sundhedsprofiler af borgernes helbredsforhold.

Download rapport

Læs mere om undersøgelsen på KLs hjemmeside