Printed from www.primodanmark.dk
Godt design forhindrer tyveri
Printervenlig udgave
Britiske forskere hævder, at godt produktdesign kan være tyveriforebyggende (SE, 2005)
Uddrag:

På uppdrag av det brittiska inrikesdepartementet, Home Office, har Rachel Cooper och Mike Press tagit fram ett material som i dagarna ges ut av BRÅ i en översatt och bearbetad version, med titeln ”Design mot brott – introduktion till brottsförebyggande design”.

Tanken är att projektet ska leda till att formgivare tar till sig den moderna kriminologins kunskap om brottsligheten och dess orsaker, vilket sedan ska leda till att de utformar produkter, tjänster och miljöer som är mer motståndskraftiga mot brottslighet.

Læs artikel