Printed from www.primodanmark.dk
God offentlig revisionsskik - ny vejledning fra Risgrevisionen
Printervenlig udgave

Revisionen af offentligt finansierede aktiviteter skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Rigsrevisionen har i januar 2013 udsendt en ny vejledning om god offentlig revisionsskik, til erstatning for den tidligere vejledning fra 1999.

 

Det er et gennemgående træk, at offentlig revision skal udføres under hensyn til risiko og væsentlighed.

 

Rigsrevisionen fastlægger på grundlag af rigsrevisorloven, hvordan revisionen af offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder inden for rigsrevisorlovens område udføres.

 

Den nye vejledning udtrykker, hvad Rigsrevisionen opfatter som god offentlig revisionsskik.
Publikationen henvender sig både til revisorer og brugerne af revisionens resultater og alle
andre, der har brug for at vide, hvad man kan forvente af offentlig revision.

 

Rigsrevisionen ønsker med den nye publikation at sikre, at revisionen udføres i overensstem-melse med de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI).

 

Som noget nyt har Rigsrevisionen desuden oprettet en side om god offentlig revisionsskik på www.rigsrevisionen.dk, der vil samle de vejledninger, som er relevante for de revisorer, der har opgaver med offentlig revision.

 

Publikationen giver således en overordnet beskrivelse af god offentlig revisionsskik og skal læses i sammenhæng med de internationale principper og de uddybende vejledninger, der fremover løbende offentliggøres på www.rigsrevisionen.dk.

 

Læs den nye vejledning om god offentlig revision her. De andre vejledninger om offentlig revision kan læses her.