Printed from www.primodanmark.dk
God dansk udbudskultur med plads til forbedringer
Printervenlig udgave

I en ny analyse sætter Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde fokus på den danske udbudskultur. Analysen viser, at hovedparten af offentlige ordregivere og privat tilbudsgivere på de fleste områder har en god udbudskultur. Samtidig peger analysen dog på, at der er potentialer for forbedringer af udbudskulturen hos en række aktører og ved nogle af processerne i de fleste udbud.

 

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 209 ordregivere fra kommuner, regioner, statslige myndigheder og offentlige virksomheder og 94 private virksomheder. Datagrundlaget er udtryk for ordregiveres og tilbudsgiveres selvevaluering, men også tilbudsgiveres vurderinger af ordregivernes udbudsadfærd og omvendt.

 

Konklusionen er, at udbudskulturen hos hovedparten af aktørerne og på de fleste områder er god, men at der er rum for forbedringer:
 
Mere dialog før og under udbuddene. Mere dialog før udbuddet kan give ordregivere bedre forståelse af, hvad markedet kan tilbyde, og hvad der kan være svært for leverandørerne at opfylde. Samtidig kan der ske en teknisk afklaring af uklare forhold i udbudsmaterialet gennem mere dialog under udbuddet.

 

Mere plads til innovative løsninger. Innovationsfremmende udbud kan være en fordel for or-dregivere, fordi det kan bidrage til at udvikle nye løsninger og effektivisere opgaveløsningen. Og det kan føre til bedre service og/eller reduktion af omkostningerne i den offentlige sektor.

 

Mere dialog efter udbuddet. Ved processen omkring afslag til de tilbudsgivere, der ikke har vundet opgaven, kan ordregiverne gøre mere ud af tilbagemeldingerne til og dialogen med de forbigåede tilbudsgivere. Bedre forklaringer af afslag og mere dialog kan medvirke til at nedbringe antallet af anmodninger om aktindsigt og klager.

 

Mere systematisk opfølgning. Ved mere systematisk at følge op på, om kontrakterne efterleves kan ordregivere medvirke til at sikre, at ordregiveren får den aftalte ydelse til den aftalte pris, og at tilbudsgiverne oplever, at mangelfuld efterlevelse har konsekvenser.

 

Analysen om Udbudskulturen i Danmark, juni 2014, kan læses her.