Printed from www.primodanmark.dk
Glædelig Jul!
Printervenlig udgave

2012 har været et godt år for PRIMO.

 

I samarbejde med respektive partnere har der i lighed med tidligere år været afholdt en række faglige seminarer og netværksmøder.

 

Der har endvidere været afholdt to opstartskonferencer vedr. "den robuste kommune" - et projekt, der har fokus på inddragelse af civilsamfundet i et sammenhængende kommunalt beredskab. Netværket omkring den robuste kommune har været på studietur i Holland for at se nærmere på de hollandske erfaringer.

 

Der er gennemført en undersøgelse af informationssikkerhed i kommunerne, parallelt med tilsvarende undersøgelser i Norge og Sverige. Undersøgelsen har fokus på informationssikkerhed i lys af den øgede digitalisering af kommunale ydelser. Resultaterne formidles ved seminaraktivitet og mulighed for benchmarking.

 

Der er iværksat en undersøgelse af kommunernes risikofinansiering, med fokus på udviklingen af selvrisiko og håndteringen heraf siden kommunalreformen i 2007. Resultatet vil blive formidlet i 2013 sammen med en vurdering af det kommunale risikobillede.

 

Der er indledt et samarbejde med voksenuddannelsescentrene i hovedstadsområdet om udvikling af en model for risikoledelse på den enkelte VUC. Erfaringerne herfra forventes også at være relevante for andre statslige selvejende institutioner.

 

Bestyrelsen takker alle samarbejdspartnere for et godt arbejdsår og ser frem til en videreførelse af samarbejdet i 2013.

 

PRIMO ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et Godt Nytår.