Printed from www.primodanmark.dk
Glædelig Jul!
Printervenlig udgave

2013 har været endnu et travlt år for PRIMO. Der er gennemført en række seminarer inden for kommunal risikoledelse, herunder kommunernes interne risikohåndtering, ligesom de eksisterende netværksgrupper er videreført. Der er iværksat pilotprojekter inden for "Den robuste kommune", med inddragelse af nye samarbejdspartnere. PRIMO ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et Godt Nytår.