Printed from www.primodanmark.dk
Giv borgerne et KRAM
Printervenlig udgave
En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed (DK, 2006)

Uddrag:

Kommunerne får den 1. januar 2007 hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen. Sundhedsfremme skal være tættest muligt på borgerne. Men hvordan gribes opgaven an i kommunen? Hvad virker, og hvad kan betale sig? Fra politisk side efterspørges der dokumentation for effekter og konsekvenser, før en indsats indenfor forebyggelse bliver besluttet.

Politikerne skal vide, hvor de får mest sundhed for pengene. Desuden har borgerne krav på at få forebyggelseskvalitet for skattekronerne. Forebyggelsen skal bygges på dokumenteret viden - på veludførte undersøgelser og forskning - i fagsprog kaldet evidens. Idégrundlaget for evidensbaseret praksis er at tilstræbe et videns-grundlag for at handle. Når det gælder evidensbaseret medicin, har det længe været kendt, at man ikke kan nøjes med ud fra egne erfaringer at konkludere, hvad der er den bedste behandling for en given patient. På samme måde skal forebyggelsen være baseret
på viden - hvad virker, og hvad virker ikke? Det betyder, at et initiativ eller tilbud til borgeren, f.eks. rygestop eller motion på recept, skal hvile på dokumentation. Forebyggelsen skal have samme status som behandling.

Download pjece (pdf)

Læs mere på www.folkesundhed.dk