Printed from www.primodanmark.dk
Fyns Amt: Risikostyringspolitik
Printervenlig udgave
Risikostyringspolitik fra Fyns Amt (DK, 2002).
Uddrag:

Risikostyringspolitikken omfatter alle Fyns Amts afdelinger og institutioner, herunder også de selvejende institutioner, som amtet har indgået driftaftale med.

Risikostyringspolitikken er inddelt i fem underpunkter:

1. Målsætning
2. Organisering
3. Skadesregistrering
4. Økonomi
5. Rapportering/Information

Fyns Amts risikostyringspolitik (PDF)