Printed from www.primodanmark.dk
Fremtidige klimaforandringer i Danmark
Printervenlig udgave

Klima-, energi- og bygningsministeren og DMI har den 8. oktober 2014 lanceret en rapport om fremtidige klimaforandringer i Danmark.

 

Klimaforandringerne forventes at tiltage frem mod 2100, det vil medføre højere temperaturer, mere vinternedbør, flere og mere intense ekstreme vejrhændelser samt et stigende havniveau.

 

Men den præcise udvikling er usikker og afhænger især af, hvor store mængder drivhusgas-ser, der slippes ud i atmosfæren i fremtiden.

 

I rapporten har forskerne fra DMI set nærmere på hyppigheden af stormfloder, ekstremt nedbør og hedebølger i Danmark i fremtiden.

 

Den peger blandt andet på, at ekstreme vandstande, der i dag forekommer med 100 års mellemrum i København, i fremtiden kan ramme hvert 2. år. Og voldsomme skybrud kan oversvømme danskernes kældre dobbelt så hyppigt i fremtiden.

 

Rapporten tager udgangspunkt i samme tal og regnemodeller som IPCC's femte hovedrapport om de globale klimaforandringer, der offentliggøres i København d. 2. november 2014.

 

I rapporten kan man læse om, hvor alvorlige klimaændringerne i Danmark kan blive, alt efter hvor meget atmosfærens indhold af drivhusgasser stiger.

 

Klimaforandringerne foregår lige nu og her. Alene i 2013 udbetalte de danske forsikrings-selskaber stormskadeerstatning for 2,3 mia. kr. Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne bliver meget, meget dyre for Danmark, hvis ikke vi gør noget drastisk nu.Vi har et fælles ansvar for at undgå, at de værste scenarier i rapporten bliver virkelighed, udtaler Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i forbindelse med rapporten.

 

Rapporten kan læses her.

 

Uddybende materiale kan findes på www.dmi.dk.