Printed from www.primodanmark.dk
Fra Rådet til Tinget: Lad lægfolk lægge grunden
Printervenlig udgave
Temanummer af Teknologirådets blad om vigtigheden af risikokommunikation (DK, 2001).
Uddrag:

Vurdering og regulering af risici, som er knyttet til teknologi, foregår i dag på en bagvendt måde, og der er behov for at vende processerne om. I stedet for at eksperter lægger ud med at analysere risici, bør lægfolk lægge ud med at formulere spørgsmål til eksperter. Og i stedet for at nytten ved en given teknologi ligger som en uudtalt forudsætning for risikoanalyser og -vurderinger, bør drøftelser af nytte knyttes sammen med drøftelser af risiko. Dette er essensen af et forslag til en ny måde at håndtere menneskeskabte risici på, udarbejdet for Teknologirådet af en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Kommunikation om risiko: lad lægfolk lægge grunden