Printed from www.primodanmark.dk
Fra forsikring til ledelse
Printervenlig udgave
Kronik af Peter Sylow, adm. direktør i KommuneForsikring A/S (DK, 2005)

Uddrag:

Vi har igennem de sidste ti år set en rivende udvikling inden for risk management i den offentlige sektor. Fra at have været et lavt prioriteret og teknisk område med få aktører, anses risk management i dag for en helt nødvendig og bredt funderet disciplin, som rækker langt ud over et traditionelt forsikringsperspektiv. Denne moderne form, ofte benævnt Enterprise Risk Management (ERM), sigter mod en integreret, helhedsorienteret og mere offensiv tilgang til håndtering af risici.

Hvor ERM i begyndelsen primært blev anset for at vedrøre private virksomheder, så er denne nye forståelse og praksis i forhold til at håndtere virksomheders risici nu for alvor på vej ind i den offentlige sektor.

Læs kronik (pdf)