Printed from www.primodanmark.dk
Forventninger offentligt-privat samarbejde
Printervenlig udgave
KR's tænketank har udarbejdet en holdningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde (DK, 2007)


Uddrag:


Det kommunale landskab er pr. 1. januar 2007 ændret, og kommunerne er inde i en rivende udvikling, der blandt andet betyder nye opgaver og ændrede organisationsformer. Netop nu er det derfor interessant at sætte fokus på offentligt-privat samarbejde og undersøge, hvilke forventninger og holdninger den kommunale ledelse har til samarbejdet med private aktører.

På den baggrund har Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde i marts 2007 iværksat en ny holdningsundersøgelse blandt kommunaldirektørerne, som skal afdække fremtidsperspektiverne for offentligt-privat samarbejde. I holdningsundersøgelsen kortlægges de væsentligste barrierer og fremtidige muligheder for offentligt-privat samarbejde.

Herudover udleder Tænketanken en række centrale konklusioner og giver konkrete bud på tiltag indenfor offentligt-privat samarbejde med klar adresse til kommuner, regioner ministerier og private virksomheder.

Resultaterne af holdningsundersøgelsen er sammen med Tænketankens konklusioner præsenteret i denne rapport.

Download rapport (pdf)

Læs mere om KR's Tænketank på www.kr.dk