Printed from www.primodanmark.dk
Fortsat udvikling af vidensportal om risikoledelse
Printervenlig udgave


PRIMO har i samarbejde med Willis og PRIMO’s øvrige partnerkreds lanceret vidensportalen "Viden om risikoledelse". Portalen, se link her, blev lanceret i november 2010 og har fået en god modtagelse.

Parterne bag vidensportalen - PRIMO, Bech-Bruun, Danske Bank, BDO Kommunernes Revision, Systematic, Gjensidige og Willis - har på sit møde den 25. januar 2011 aftalt det videre forløb omkring den fortsatte udvikling af vidensportalen.

Som led heri vil PRIMO tage en drøftelse med udvalgte kommuner om brugernes synspunkter og forslag til forbedringer.

Derudover opfordres alle brugere til at komme med synspunkter på portalen og dens anvendelighed i kommunal sammenhæng.

Parterne bag portalen mødes igen den 7. april 2011 for at drøfte konkrete udviklingsønsker.

Kommentarer og bemærkninger vedr. portalen kan fremsendes til Svend Tychsen på st@primodanmark.dk