Printed from www.primodanmark.dk
Fortsat stor søgning til KatRisk-uddannelsen
Printervenlig udgave

Søgningen til Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på professionshøjskolen METROPOL er fortsat stor. I år har der været 350 ansøgere til de 70 pladser. Dette indebærer et uændret karakterkrav på 8.9. De første kandidater dimitteres ved årets udgang.

 

Uddannelsen til Katastrofe- og Risikomanager er en professionsbacheloruddannelse, der i alt tager 3½ år.

 

Samfundssikkerhed, risikovurdering, beredskabsplaner, forebyggelse, international indsats, koordinering og ledelse er nogle af nøgleordene på studiet. Uddannelsen er opbygget af 14 moduler med en kombination af teori og praktikophold.

 

Se mere om indhold og opbygning her.

 

Uddannelsen startede i 2010, og de første studerende færdiggør dermed deres uddannelse ved

udgangen af 2013.

 

PRIMO Danmark deltog i udvalgsarbejdet forud for uddannelsens etablering og er medlem af Uddannelsesudvalget for Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, sammen med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Falck og Dansk Røde Kors.