Printed from www.primodanmark.dk
Forslag til klimaplan for Odense Kommune 2010-2012
Printervenlig udgave


Forord fra Anker Boye, rådmand, Odense Kommune

Globale klimaforandringer som følge af verdens store forbrug af fossile brændsstoffer som olie, kul og gas er en af vor tids allerstørste udfordringer. Mens regeringsledere diskuterer globale målsætninger for reduktion af landenes CO2-udledninger, arbejder byer og lokalsamfund over hele kloden med at finde lokale løsninger, der kan bidrage til at forebygge de igangværende klimaforandringer.

Odense Byråd har i 2008 vedtaget en ambitiøs miljøpolitik, der slår fast, at Odense skal være Danmarks mest bæredygtige storby. Bæredygtighed er derfor et grundlæggende mål for Odenses fremtidige udvikling og er et centralt emne i Vision Odense, der er pejlemærket for byens fremtid.

En bæredygtig udvikling indebærer, at vi tager vare på de miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske værdier, så vi på alle områder kan overgive kloden til vores børn i bedre stand, end da vi selv overtog den. Indsatsen mod klimaforandringerne er i sig selv afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling

Med Klimaplanen vil virksomheden Odense Kommune gå forrest for at gøre Odense til en af de byer i Europa, der bidrager mindst til klimaforandringerne. Vi vil danne rammer og igangsætte initiativer, således at virksomheder og borgere bliver aktive medspillere for et bedre klima.

Nu sætter vi gang i en række projekter, så vi kan udmønte den langsigtede målsætning om at blive en CO2-neutral by. En målsætning, vi kan realisere, hvis hele kommunen står sammen og alle giver en hånd med.


Læs det komplette forslag på Odense Kommunes hjemmeside

Læs den korte udgave af klimaplanen her