Printed from www.primodanmark.dk
Forsikring og Pension stiller forslag til informationskrav til mæglernes udbud
Printervenlig udgave

Finanstilsynet har den 16. september 2011 opfordret Forsikring & Pension til at indsende forslag til informationskrav til mæglernes udbud. Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation.


Forsikring & Pension har som svar herpå fremsendt forslag til ny kunde- og markedsinformation mhp. at styrke uvildigheden på mæglermarkedet.


Forsikring & Pensions forslag har tre indfaldsvinkler:


1) Mere information om mæglernes omkostninger


2) Mere åbne og gennemsigtige udbud

 

3) Flere markedsformationer om mæglerne


Forsikring & Pension ønsker samme grad af åbenhed omkring mæglermarkedet, som den Finanstilsynet i dag tilvejebringer omkring forsikrings- og pensionsbranchen.


Vicedirektør Carsten Andersen fra Forsikring & Pension understreger, at udspillet også rummer forpligtelser for pensionsbranchen.


- Det her er et offensivt udspil, der også kræver noget af os, og forpligter forsikrings- og pensionsselskaberne til at leve op til samme høje standard for åbenhed og gennemsigtighed. Det er i alles interesse, at kunderne altid ved, hvordan rollerne er fordelt, siger Carsten Andersen.


Se pressemeddelelsen af 2/11 og Forsikring & Pensions svar til Finanstilsynet her.