Printed from www.primodanmark.dk
Forsikring i velfærdssamfundet
Printervenlig udgave
Forsikringens Hus blander sig i debatten om fremtidens velfærdssamfund, hvadenten det gælder sygdom og forsikring, naturkatastrofer eller arbejdsløshedsforsikringer (DK, 2004)

Uddrag:

Der er behov for reformer af velfærdssystemet, som kan sikre holdbarheden
af velfærdssamfundet, når der bliver flere ældre uden for arbejdsmarkedet i forhold til antallet af personer på arbejdsmarkedet. Velfærdskommissionen har allerede slået fast, at ændringerne i befolkningens sammensætning indebærer, at der skal træffes nogle valg om, hvor og hvordan den danske velfærdsmodel bedst kan justeres for at sikre fremtidens velfærd uden at hæve skatterne eller stifte yderligere gæld.

Velfærdskommissionen har indbudt til en åben dialog om sit arbejde. Den invitation tager Forsikring andamp; Pension gerne imod. Forsikrings- og pensionserhvervet har gennem mange år stået for væsentlige dele af den enkelte borgers velfærdssikring. Helt almindelige brandforsikringer er et af de ældste eksempler, og arbejdsmarkedspensionsordninger, der i dag er meget udbredte, er blandt de nyere eksempler. Private forsikringsløsninger vil utvivlsomt også komme til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med de nødvendige justeringer af det danske velfærdssamfund.

Læs rapporten