Printed from www.primodanmark.dk
Forenklet klagesystem for udbud
Printervenlig udgave

Folketinget har den 21/5 2013 ændret lovgrundlaget for udbudsreglerne. Hensigten hermed har været at skabe et mere effektivt klagesystem samt en præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbsaftaler. 

 

Klagesager i udbud er omkostningskrævende og giver ofte store forsinkelser i projekterne. I de seneste år er antallet af klager over udbud steget, og samtidig får færre klagere medhold i deres sag.

 

Loven indebærer en forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven.

 

Loven indeholder endvidere en præcisering af Klagenævnets mulighed for at undlade at behandle en klage samt en begrænsning af anvendelsen af sanktionen "uden virkning".

 

Herudover indeholder loven en ny bestemmelse, der har til formål at skabe klarhed om retsvirkningerne af indkøbscentralers rammeaftaler.

 

De nye tiltag følger anbefalingerne fra en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af klagesystemet for udbud, afgivet den 21. december 2012.

 

Arbejdsgruppens øvrige anbefalinger forventes implementeret ved bekendtgørelse.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger er nærmere beskrevet her, og arbejdsgruppens rapport med overvejelser og baggrund kan ses her.

 

PRIMO vil i samarbejde med Bech-Bruun afholde et seminar til efteråret om de nye regler.

Der vil blive informeret nærmere herom, når programmet er endeligt fastlagt.