Printed from www.primodanmark.dk
Forebyggelse af ulykker og skadesbegrænsning i svenske kommuner
Printervenlig udgave


Ny vägledning för kommunala handlingsprogram.

Kommunen ska för varje mandatperiod anta handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Nu finns MSB:s Vägledning för kommunala handlingsprogram att ta del av på msb.se. Vägledningen är ett stöd för kommunen i arbetet.

Handlingsprogrammen ger kommunen goda möjligheter att tydliggöra den politiska viljan när det gäller olycksförebyggande- och skadebegränsande verksamhet samt att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet.

Strävan är också att uppnå en samsyn mellan olika aktörer om vilka åtgärder som ska vidtas för säkerheten i kommunen. Samverkan kan gälla aktörer med ansvar inom t.ex. trafiksäkerhetsområdet, plan- och byggsektorn, miljöförvaltningen och folkhälsoverksamheten.

Med Vägledning för kommunala handlingsprogram vill MSB motivera och stödja kommunernas arbete. Den vänder sig till dem som ansvarar för eller arbetar med att ta fram, följa upp och förbättra handlingsprogrammen.

Förhoppningen är att vägledningen ska bli kantstött, utnött och väl använd. Vi hoppas även att innehållet ska inspirera, både för den organisation som vill ta nya tag och för dem som kommit långt i arbetet. Vägledningen kommer att skickas ut till kommuner och länsstyrelser i månadsskiftet april/maj, men finns nu att ladda ner på msb.se.

Vejledningen, der også rummer inspiration for danske kommuner, kan ses her.